บทนำ

The premier biotechnology green products researcher, producer and distributor catering to corporations in the nutraceutical, skincare and household industries worldwide.

วิสัยทัศน์:

“ATM GreenHealth” จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นจัดหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมความงามจากภายในสู่ภายนอก และสร้างอาชีพที่มั่นคงและมีคุณค่าแก่สังคมสำหรับสมาชิกและผู้ร่วมงานทุกๆท่าน

พันธกิจ:

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เราจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการรวบรวมภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วคนของชาวตะวันออก ผนวกเข้ากับศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำจากชาวตะวันตก เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า คุ้มค่าเงิน ปลอดภัย เห็นผลเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสมาชิกและผู้บริโภคทุกๆท่าน และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่มั่นคงโดยลงทุนน้อย ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ายุติธรรม และอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ แก่มวลสมาชิกและเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก