เอทีเอ็ม ไฟเบอร์ พลัส (ATM FIBER PLUS)
เอทีเอ็ม ไฟเบอร์ พลัส เส้นใยธรรมชาติจากพืชพรรณ

ช่วยเสริมการทำงานระบบขับถ่าย

ส่วนประกอบสำคัญ:

วิธีใช้:

ไฟเบอร์ พลัส 2 ซอง ผสมในน้ำเย็นหรือน้ำผลไม้แช่เย็นที่ชื่นชอบ เช็คให้เข้ากัน ดื่มทันทีและดื่มน้ำ ตามมากๆ ชงดื่มวันละครั้ง ก่อนอาหารเย็น ประมาณ 1 ชั่วโมง

คำเตือน **

เก็บให้พ้นมือเด็ก เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
"ควรกินอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ"
ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค