สไปรูไลน่า พลัส (SPIRULINA PLUS)
สไปรูไลน่า พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้กับร่างกาย

สไปรูไลน่า พลัส เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Spirulina) 100%

วิธีใช้ : รับประทานพร้อมอาหาร วันละ 10 เม็ด

คำเตือน **

เก็บให้พ้นมือเด็ก เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
"ควรกินอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ"
ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค